Rodinný Dům – Velikova – CZ

Úkolem bylo navrhnout moderní přírodní dům pro čtyřčlennou rodinu, který by hezky zapadl mezi les a ostružiníky. Takovou moderní stodolu na palouku u lesa. Ekologicky smýšlející investoři se zapáleně podíleli na funkční i materiálové koncepci dřevěného pasivního domu.Přístup na pozemek je zajištěn shora z účelové komunikace na hranici lesa a právě povinný odstup od lesa umístil dům níže …