FAZE

Rodinný dům na Velíkové u lesa…

√ nová studie co jsme stihli přímo pod stromeček… 

√ STAVEBNÍ POVOLENÍ

√ Konstrukce

 

95%